Περιβάλλον

Στην C-Bright, πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι θεμελιώδης αξία που πρέπει να ενσωματώνεται σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς μας. Η πώληση προϊόντων και λύσεων φιλικών προς το περιβάλλον  αποτελεί τη βάση της προσπάθειάς μας για τον έλεγχο και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλούνται από τη λειτουργία μας από το 1996.

Η πώληση προϊόντων με περιβαλλοντολογικές ετικέτες δεν είναι απλώς ένας τρόπος να επιβεβαιώσουμε την αποτελεσματικότητα των πρακτικών μας. Είναι μια ένδειξη της σοβαρότητας και του αισθήματος ευθύνης προς το περιβάλλον που καταδεικνύει την προσήλωσή μας στη διατήρηση της βιώσιμης σχέσης με τον πλανήτη.

Σε συνέχεια αυτής της προσπάθειας, η C-Bright έχει δεσμευτεί να επιλέγει προϊόντα με προφίλ φιλικό προς το περιβάλλον. Το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων μας προέρχονται από εταιρείες που υιοθετούν διαπιστευμένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ τα προϊόντα χάρτου μας παράγονται με τη μέθοδο T.C.F (Total Chlorine Free). Η χρήση υπερσυμπυκνωμένων προϊόντων και συστημάτων δοσομέτρησης συμβάλλει όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα αλλά και στη μείωση των υλικών συσκευασίας και των μεταφερόμενων φορτίων, προσφέροντας ουσιαστική συμβολή στην εξοικονόμηση περιβαλλοντικών πόρων έως και 90%.